Үйл ажиллагааны тайлан

2023-01-20ЗАВХАН АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ГАЗРЫН НЭГДМЭЛ САНГИЙН ТАЙЛАН
2022-11-22ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ХАГАС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН БИЧМЭЛ ТАЙЛАН
2020-04-15Завхан аймагт 2018 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажил
2020-04-15Завхан аймагт 2017 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажил
2020-04-15Завхан аймагт 2016 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажил
2019-04-01Улиастай сумын 2018 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тайлан
2019-04-012018 онд барилга орон сууц нийтийн аж ахуйн чиглэлээр хийсэн томоохон бүтээн байгуулалтын ажлыг тайлан.
2018-04-231 улиралын Цалингаас суутгасан ХХОАТ-ын тайлан
2018-04-233 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018-04-232 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018-04-231 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018-04-23Аудитын зөвлөмж
2018-03-262017 оны үйл ажиллагааны тайлан
2017-11-0510 дугаар сард хийж гүйцэтгэсэн ажил
2016-06-16ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2015 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
2016-06-16БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 2015 ОНД ГҮЙЦЭТГЭСЭН
2014-06-022012 оны үйл ажиллагааны тайлан
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР