СУУРЬ СУДАЛГАА, МОНИТОРИНГ

2022-11-22БЭЛЧЭЭРИЙН ГАЗРЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ФОТОМОНИТОРИНГИЙН АРГААР ҮНЭЛЭХ
2020-03-23Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа
2020-03-23ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГНУУЛАЛТ, ГАЗРЫН КАДАСТР, ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРНЫН ХЯНАН БАТАЛГААНЫ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР