ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2023-01-20АЙМГИЙН ГАЗАР ӨМЧЛӨЛИЙН 2022 ОНЫ ТАЙЛАН
2023-01-20Газар зохион байгуулалтын 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2023 оны төлөвлөгөө
2019-11-22Газар өмчлөгчдөд зөвлөмж
2019-11-22Газар өмчлөлийн талаар асуулт, хууль зүйн хариулт
2019-11-22МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН, АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХ ТУХАЙ
2019-11-22МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
2019-11-22Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгахад бүрдүүлэх материал
2019-11-22Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэхэд бүрдүүлэх материал
2019-04-01Улиастай сумын 2019 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2017-06-222017 оны хагас жилийн газар өмчлөлийн мэдээ
2017-06-222017 ОНД ИРГЭНД ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН ХЭМЖЭЭ БАЙРШИЛ
2017-06-22ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
2017-06-212017 оны Улиастай сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2016-10-06Газар өмчлөх, эзэмших иргэдийн бүрдүүлэх материал, хууль эрх зүй
2016-10-06Газар ашиглалт, хамгаалалтад тавих хяналт гэж юу вэ
2016-10-062016 оны Улиастай сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2014-07-18Газар зохион байгуулалтын тухай
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР