ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ АНХНЫ ҮНЭ

2023-03-16ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮСЧЛЭЛ, ИТГЭЛЦҮҮР, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР