ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

2023-01-31АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАХИАЛГА ХҮРГҮҮЛЛЭЭ
2023-01-19Аймгуудын Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо, албан тушаалын ангилал, зэрэглэл тушаалыг шинэчлэн батлах тухай
2023-01-19ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙНТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛАХ,АЖЛЫНГҮЙЦЭТГЭЛ,ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙНТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ
2021-01-19БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР