Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажил

2016-11-28

Энэ онд улсын төвлөрсөн төсвөөр он дамжин баригдах 11, шинээр эхлэх 2 барилга байгууламж, Засвар шинэчлэлтийн 4, 2015 онд ашиглалтанд орсон үлдэгдэл санхүүжилт хийгдэх 8, аймгийн төвийн хатуу хучилттай 5.2 км замын барилга байгууламжуудад нийт 19300.1 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 1614.3 сая төгрөгийн ажил, төсөл хөтөлбөрөөр хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР