Санал авах тухай

2016-10-18

Улиастай сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг  2016 оны 10-р сарын 17-ны өдрөөс 11-р сарын 10-ны хооронд боловсруулах тул иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагууд саналаа ирүүлнэ үү. Саналыг ГХБХБГ, зургаан багын Иргэдийн хөгжлийн төвүүдэд авна. 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР