“Цахим системийн нэвтрүүлэх тухай” сургалт зохион байгууллаа

2021-10-11

”Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын даргын 2021 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/187 дугаар тушаалаар батлагдсан “Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам”, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга, Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын даргын хамтарсан 2021 оны “Цахим системийн нэвтрүүлэх тухай” А/621, А/191 тоот тушаалын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд 24 сумын газрын даамлуудад “COVID-19” цар тахлын дэглэмийг баримтлан танхимын сургалтыг 2021 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлэн 2 хоногийг хугацаанд зохион байгуулж байна.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР