Газар эзэмших, өмчлөхөд бүрдүүлэх материал

2020-03-23

ГАЗАР ЭЗЭМШИХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛУУД

            Газрын тухай хуульд заасан зориулалт,  болзолтойгоор эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийн дагуу 15-60 жилийн хугацаатайгаар гэрээ байгуулан газар эзэмшинэ. Үүнд бүрдүүлэх материал:

 • Эзэмшихийг хүссэн өргөдөл
 • Багийн засаг даргын тодорхойлолт
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Эзэмшихийг хүссэн газрын байршил харуулсан тойм зураг

ГАЗАР ӨМЧЛӨХӨД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль нь МУ-ын үндсэн хууль, Иргэний хууль, Газрын тухай хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

Газар өмчлүүлэх зориулалт нь

 • Гэр бүлийн хэрэгцээний
 • Аж ахуй зориулалтаар

Өмчлүүлэх газрын хэмжээ нь:

                Гэр бүлийн хэрэгцээнд:

                        Нийслэлд-0,07га

                        Аймгийн төвд-0,35га

Сумын төв тосгонд-0,5га

            Газар тариалангийнхаас бусад аж ахуйн зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх газрыг хуулийн дагуу олгоно.

Монгол улсын иргэнтэй гэр бүл болсон гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн газар өмчлөх эрх эдлэхгүй.

               Өмчлөхөд бүрдүүлэх материал

 • Өргөдөл /хувийн /
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Байршил харуулсан тойм зураг
 • Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
 • Кадастрын зураг
 • Өмнө нь газраа эзэмшиж байсан бол гэрчилгээ, гэрээ эх хувиараа
 • Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт

 Өмчлөгч нь гэр бүлээрээ дундаа хамтран өмчилж улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй одоо нэг гишүүндээ шилжүүлэх тохиолдолд:

 • Өргөдөл
 • Гэр бүлийн хамтран өмчилсөн бүх гишүүдийн иргэний болон төрсний гэрчилгээний хуулбар
 • Нотариатын гэрээ
 • Татвар төлсөн баримт
 • ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ БУСДАД ШИЛЖҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагууд нь Монгол Улсын Газрын тухай хуулийн 38-р зүйлд заасны дагуу эрхийн гэрчилгээг хуулиар зөвшөөрсөн хэлбэрээр бусдад шилжүүлж, барьцаалж болно. Эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх хүсэлтийг талууд гаргах бөгөөд дараах баримт бичгийг хавсаргана.

  ИРГЭН:

 • Талуудын хүсэлт /өргөдөл/
 • Талуудын иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариатын  батлуулсан/
 • Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, гэрээ/эх хувь/
 • Нотариатаар гэрчлүүлсэн гэрээ/Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх, үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах/
 • Татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тухай цахим эсхүл хэвлэмэл тодорхойлолт
 • Эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэн авч байгаа этгээд нь уг эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэн авснаар үүсэх эрх, үүргийг бүрэн хүлээн зөвшөөрч байгаа тухай нотолгоо
 • Хураамж төлсөн тухай баримт
 • Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт

АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА

 • Талуудын хүсэлт /албан бичиг/
 • Талуудын аж ахуй нэгж, байгууллага бол аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар/нотариатаар батлуулсан/
 • Газар эзэмших эрхийн гэрчилгэээ, гэрээ
 • Нотариатаар гэрчлүүлсэн гэрээ/Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх , үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах/
 • Эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэн авч байгаа этгээд нь уг эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэн авснаар үүсэх эрх үүргийг бүрэн хүлээн зөвшөөрч байгаа тухай нотолгоо
 • Татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тухай цахим эсхүл хэвлэмэл тодорхойлолт
 • Хураамж төлсөн баримт
 • Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт
 • Бусад нэмэлт материалууд
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР