Газрын үнэлгээний талаарх мэдээлэл

2020-03-31

Засгийн газрын 2018 оны 182-р тогтоолоор газрын суурь үнийг шинэчлэн батласан бөгөөд 2018 оны 12 сард 24 сумын ИТХ-аар газрын үнэлгээний бүсчлэл, газрын төлбөрийн хувь хэмжээг шинэчлэн баталлаа. Үүнд:

Улиастай сум үнэлгээний 6 бүстэй, Тосонцэнгэл үнэлгээний 4 бүс, бусад сумд үнэлгээний 1 бүстэй байхаар шинэчилсэн бөгөөд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай газрын 1 м2 газрын үнэ 2-5 дахин, бүх төрлийн худалдаа үйлчилгээний газар 5-10 дахин, ХАА-н газар 2-5 хувиар, ХАА-аас бусад зориулалтын газар 6-10 дахин нэмэгдсэн байна.

 

Завхан аймгийн газрын суурь үнийг харуулбал /га.сая төг/:

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР