ДҮРЭМ, ЖУРАМ

2020-03-23Улиастай хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай
2019-12-23Байгууллагын ёс зүйн хорооны дүрэм
2019-12-18ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ
2019-06-04Бэлчээр ашиглалтыг хариуцлагажуулах журам
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР