МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИУД

2019-05-18АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ
2019-05-18БАРИЛГЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
2019-05-18ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН ТУХАЙ /Энэ хуулийн гарчигт 1994 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
2019-05-18ГОЛ, МӨРНИЙ УРСАЦ БҮРЭЛДЭХ ЭХ, УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ХАМГААЛАЛТЫН БҮС, ОЙН САН БҮХИЙ ГАЗАРТ АШИГТ МАЛТМАЛ ХАЙХ, АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ
2019-05-18МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
2019-05-18 МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ
2019-05-18 ОЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
2019-05-18ТАРИАЛАНГИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
2019-05-18ТАРИМАЛ УРГАМЛЫН ҮР, СОРТЫН ТУХАЙ
2019-05-18УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
2019-05-18УСНЫ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
2019-05-18ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
2019-05-18ХӨРС ХАМГААЛАХ, ЦӨЛЖИЛТӨӨС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ
2019-05-18ХОТ, СУУРИН ГАЗРЫГ ДАХИН ХӨГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
2019-05-18ОРОН СУУЦНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ
2019-05-18ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
2019-05-18ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН БАРЬЦААНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ
1997-04-27ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР