БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2021-01-19

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2019 оны Б/123 тоот тушаалаар аймгуудын Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо, албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн баталсан.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР